Suomi on maa, jonne moni haaveilee muuttavansa. Ehkä maahan halutaan muuttaa työn perässä tai sitten maassa on sukulaisia tai puoliso, jonka luokse halutaan. Oli muuton syy mikä hyvänsä, tulisi jokaisen maahanmuuttajan tietää muutama asia. Passi ja kielen opettelu ei riitä maahan muuttamiseksi, vaan virallisuudet täytyy hoitaa ensin alta pois, ennen kuin muutto voidaan aloittaa.

Ennen muuttoa hoidettavat muodollisuudet

Suomeen ei voi tulla 90 päivää pidemmäksi ajaksi ilman asianmukaista oleskelulupaa. Jos suunnitelmissa on muutto, täytyy EU:n kansalaisen rekisteröidä oma oleskeluoikeus. Tämä tapahtuu Maahanmuuttoviraston kautta. Mikäli kyseessä on EU:n ulkopuolelta muuttava henkilö, täytyy oleskelulupaa anoa. Alle 90 päivää kestävät oleskelut eivät vaadi lupaa.

Toinen ennen muuttoa hoidettava muodollisuus on oman tulevan toimeentulon todistaminen. Suomeen muuttavan tulee pystyä elättämään itsensä saavuttuaan Suomeen. Jos ulkomailta muuttava muuttaa perheenjäsenen luokse, tulee taas Suomessa asuvan perheenjäsenen pystyä elättämään hänen luokseen muuttava henkilö. Suomeen ei siis voi muuttaa ilman minkäänlaista suunnitelmaa tulevasta työnteosta ja tuloista. Ulkomaalaisen on siis samalla tavalla selvittävä arjen menoista kuin suomalaisenkin.

Kuinka toimin muuttotavaroideni ja lemmikkieläinteni kanssa?

Henkilön muuttaessa Suomeen toisesta EU-maasta, omia henkilökohtaisia muuttotavaroita ei tarvitse ilmoittaa Tullille. Jos kyseessä on EU:n ulkopuolinen maa, muuttotavaroista täytyy tehdä ilmoitus Tulliin. Muuttotavarailmoitus koskee henkilökohtaisia tavaroita, kuten huonekaluja, polkupyöriä, autoja ja moottoripyöriä. Muuttotavaroiden suhteen on olemassa vielä tarkentavampia sääntöjä. Tavaroiden, kuten tietokone ja huonekalut, tulee olla ollut Suomeen muuttavan henkilön käytössä vähintään 6 kuukautta ennen Suomeen muuttoa. Tähän ei kuitenkaan lasketa kulutustavaroita, joiden arvo on vain vähäinen. Muuttotavarat voidaan tuoda Suomeen, jos ne on suunniteltu samaan käyttöön kuin missä ne olivat lähtömaassakin.

Lemmikkieläinten suhteen on olemassa vaatimuksia esimerkiksi rokotusten suhteen. Vaatimukset ovat aina eläinkohtaisia ja niiden alkuperämaalla voi olla vaikutusta vaatimuksiin. On tärkeää tarkistaa, että kaikki lemmikeihin liittyvät vaatimukset täyttyvät, sillä muutoin eläin palautetaan takaisin lähtömaahansa tai se voidaan jopa lopettaa.

Lemmikin tuominen Suomeen on helpompaa EU-alueelta kuin sen ulkopuolelta. Ulkopuolelta tulleet eläimet on tarkastettava ja niillä on oltava tunniste sekä rabies-rokote. Lemmikin omistajan tulee esittää asianmukaiset tositteet rokotuksista. Tarkastukset ovat tärkeitä, sillä erilaisten tautien, kuten raivotaudin, kulkeutuminen Suomeen halutaan estää. Joistain maista maahantuodut koirat, joilla on rokotusmerkinnät, rokotetaan Suomessa joka tapauksessa. Tarkemmat vaatimukset voi tarkistaa Ruokaviraston verkkosivuilta. Auton tuonnista tulee aina tehdä ilmoitus Tullille. Auto tulee rekisteröidä maksaa asianmukainen autovero ennen kuin sen saa ottaa liikennekäyttöön. Lisäksi autolle täytyy ottaa liikennevakuutus. Samat seikat koskevat jokaista Suomen liikenteessä olevaa ajoneuvoa.

Entä Suomeen saapumisen jälkeen

Kun edellämainitut asiat ovat hoidossa ja olet saapunut Suomeen, tulee sinun olla tietoinen muutamasta asiasta. Jokainen oleskeluluvan saanut henkilö saa suomalaisen henkilötunnuksen. Tämä oikeuttaa sinut esimerkiksi asuinkuntasi tarjoamaan terveydenhuoltoon. Asuin- tai kotikunnan myöntäminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys ja tästä päättää Maistraatti.

Yksi tärkeistä asioista, jotka tulisi omaksua Suomeen muuton jälkeen, on tietysti suomalainen kulttuuri. Täysin erilaisesta kulttuurista Suomeen matkaavan ihmisen hämmästyminen on luonnollista, mutta Suomessa on mahdollista saada apua sopeutumiseen. Myös kielikursseja ulkomaalaisille on runsaasti tarjolla. Suomessa puhutaan suomea ja ruotsia ja näistä jommankumman kielen opiskeleminen hyödyttää valtavasti. Opiskelu onnistuu joko fyysisesti kursseilla tai voidaan kokeilla netin kautta suoritettavia kursseja. Ulkomailta Suomeen muuttavan kannattaa tutkia Suomen kulttuuria ja yleisiä toimintatapoja ennen muuttoa.