Uusi kaupan alan työehtosopimus julkaistiin alku vuodesta 2018 ja se on voimassa tammikuun viimeiseen päivään asti vuoteen 2020. Kaupan alan TES on ollut aina hyvin muuttuvainen ja sääntöjä sekä sopimusehtoja muokataan lähes vuosittain. Ylimääräisiä liitteitä sekä ehtoja tulee jatkuvaan tahtiin ja koko työehtosopimuksen päivittäminen on raskasta puuhaa. Esimiehenä tai henkilöstönedustajana työehtosopimukseen tehtävä todellinen itsensä perehdyttäminen vie aikaa ja sitä pitää osata tulkita tilanteessa kuin tilanteessa. Yrityksen henkilöstöjohtamisesta vastaava henkilö sekä luottamusmies, ovat ne väylät, jonka kautta työehtosopimukseen liittyviä kiistoja tai kysymyksiä voi esittää. Henkilöstöjohtaja on yrityksen edustaja ja luottamusmies on työntekijöiden edustaja. Luottamusmies usein valitaan vaaleilla työpaikan henkilöstön asettamana. Työehtosopimuksen muutoksia ja asioita voi seurata suoraan Palvelualojen Liiton sivuilta tai vaikkapa ladata PAM:n työehtosopimukset mobiilisovellukseksi. Sieltä löydät ladattavissa kaikkien kaupanalan tai palvelualojen työehtosovellukset.

Yleinen kaupanalan työehtosopimus ja sen perus speksit

Irtisanomisaika on työsuhteen jatkuttua enintään vuoden 14 päivää, yli vuoden neljään vuoteen saakka kuukauden, neljästä kahdeksaan vuoteen kestoisessa työsuhteessa kaksi kuukautta, kahdeksasta vuodesta kahteentoista vuoteen asti neljä kuukautta ja siitä ylitse puoli vuotta. Työntekijän puolesta työsuhteen irtisanomisaika on 14 päivää jos työsuhde on kestänyt alle viisi vuotta ja 1 kuukausi jos työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta. Irtisanomisaika alkaa siitä seuraavasta päivästä kun työntekijä tai työnantaja on tehnyt irtisanomisesta ilmoituksen. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja irtisanomisen syy on mainittava selkeästi.

Säännöllisen työajan maksimi pituus on työpaikka kohtaista, mutta saa olla enintään 10 tuntia vuorokaudessa ja varastotyöntekijällä 12 tuntia vuorokaudessa. Viikoittainen työaika saa olla enintään 48 tuntia viikossa, mutta työnajan tasoittamisjärjestelyllä säännöllinen työaika tulee asettaa tasoittuvaksi 37,5 tuntiin sovitulla tasoittamisajalla. Jos käytetään 3 viikon järjestelmää saa kolmen viikon jaksossa olla enintään 9 kappaletta yli 8 tunnin päiviä. Tasoittumisaika voi olla pääsääntöisesti 2 viikosta kahteen kymmeneen kuuteen viikkoon.

Työvuoro lista tulisi ilmoittaa työntekijälle vähintään kaksi viikkoa ennen työvuoroviikkoa. Työvuoro luettelosta tulisi selvitä työntekijälle työn aikataulu ja ajat, lepoajat eli tauot, tasoittumisajan viikot ja työtunnit. Alle neljän tunnin työvuoroja voi tehdä vain työntekijän pyynnöstä ja perustelluin syin.

Yötyöstä on määritelty työehtosopimukseen seuraavaa: Yötyöksi lasketaan työaika, joka menee vähintään puolitoista tuntia aikavälille klo. 23-06. Yövuoroja voidaan tehdä aivan maksimissaan 7 peräkkäin ja työvuoro ei saa alkaa tai loppua 01-05 ajalla, sen pitää siis alkaa ennen kyseistä aikaa ja loppua tämän jälkeen ellei painavan syyn ja työn suhteen voida tehdä poikkeusta sääntöön. Jatkuvaan yötyöhön ryhtyvälle työntekijälle tehdään työnantajan puolesta terveystarkastukset ennen työhön ryhtymistä.

Vuosivapaat työehtosopimuksessa

Vuosilomien eli vuosi vapaiden ansainta alkaa vasta kun työsuhde on kestänyt yli kuusi kuukautta. Vapaita tienataan kalenterivuosittain. Vuosivapaita kerryttää tehdyt tunnit, muu työajaksi laskettava aika ja määrätty koulutus silloin kun työnantaja maksaa säännöllisen työajan ansion menetystä. Luottamus-, työsuojelu- ja henkilöstönedustus tehtävissä työskentelevillä on myös hieman omia sääntöjä. Vuosi vapaita lasketaan seuraavasti. Työntekijä, jolla tulee täyteen puolen vuoden työsuhde, aletaan vuosivapaita laskemaan kuuden kuukauden jälkeisestä ajasta. Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita 1 vuosivapaan verran. Yksi vuosivapaa tarkoittaa vuosivapaana 7,5 tuntia. Eli esimerkiksi työntekijän saavutettaessa 1100 tuntia työaikaa, on vuosivapaita kertynyt 5, joka vastaa 37,5 tunnin vapaita. Perussääntönä voidaan pitää, että vuosivapaa lasketaan aina 7,5 tunnin jaksossa palkallisena vapaa-päivänä, mutta työajan ollessa säännöllisesti alle 7,5 tuntia, voidaan työnantajan ja työntekijän kesken sopia vuosivapaan olevan eripituinen ja näin ollen soveltaa vuosivapaita. Vuosivapaan ajalta työntekijälle maksetaan normaalia palkkaa ilman olosuhde ja työaikalisiä. Provisiopalkkaiselle maksetaan vuosivapaan ajalta keskimääräistä päiväprovisiota. Vuosivapaan voi myös maksaa rahakorvauksena. Myöskin työsuhteen päättyessä vuosivapaat maksetaan rahakorvauksena.