Kaupan alan työehtosopimus on liikkuva ja muuttuva. 2018 loppupuolella alkaneet ylityökiellot ja muut rajoitukset ovat osa Palvelualojen liiton työtaistelua. PAMin hallitus päätti ylityökiellosta siitä syystä, että Juha Sipilän hallitus on suunnitellut heikentää irtisanomissuojaa. Jos hallitus ei peru suunnitelmiaan koskien irtisanomissuojaa PAM uhkaa laajentaa työtaistelutoimenpiteitään. Poliittiset lakot ja muut toimenpiteen ovat siis mahdollisia. Muun muassa vartijat ovat tehneet jo ulosmarssimista työpaikoilta. Tämän kaltaisten liittojen ja hallituksen riitelyt ovat suhteellisen normaaleja Suomessa, jossa liitoilla on paljon vaikutusvaltaa. Liittojen tehtävä on tukea työntekijää. Hallituksen esitykset useinkin vaikuttavat työntekijän aseman heikkenemiseen ja tästä syystä liiton on taisteltava vastaan tukeakseen työntekijän etua. Liitto on myös tukemassa yksittäisissä työtaisteluissa ja riitautustilanteissa yksilöä työnantajan ja työntekijän riitatilanteissa.

Koska työehtosopimus on muuttuva ja neuvoteltavissa vuosittain, voi sopimuksessa olevat ehdot ja säännöksen muuttua. Tässä kuitenkin vielä perus ehtoja nykyisestä yleisestä kaupan alan työehtosopimuksesta.

Vapaapäivät ja palkan lisät

Työehtosopimuksen mukaan työntekijällä tulee olla kalenterivuoden aikana seitsemäntoista perjantaina-lauantai, lauantai-sunnuntai tai sunnuntai-maanantai vapaapäiväyhdistelmää, joita kutsutaan yleisemmältä nimeltään viikonloppuvapaaksi. Työntekijällä pitää myös olla vuoden aikana vähintään 22 työstä vapaata sunnuntaita. Työntekijälle tulee myös antaa sunnuntai tai kirkollinen vapaapäivä vapaaksi perustelluista perhesyistä hänen siitä ilmoittaessaan jo ennen työvuoro listan laatimista. Aattovapaita työntekijällä on seuraavista oltava kaksi: pääsiäislauantai, juhannusaatto, jouluaatto ja uudenvuodenaatto. Konttorityöntekijällä pääsiäislauantai, juhannusaatto ja jouluaatto ovat vapaa päiviä. Aattovapailta on maksettava 100% korotettua palkkaa työntekijän työajalta kyseisinä päivinä. Ylitöitä ovat kaikki yli 40 tuntia viikossa ylittävät työt tai tasoittumisjärjestelmään käytettäessä keskimäärin 40 tuntia viikossa ylittävä työ. Ylityötä on myös työ, joka ylittää kymmenen tunnin rajan vuorokaudessa tai 37,5 tuntia viikossa. Ylityöstä maksetaan 50% korotettua palkkaa tai lisä- ja ylityön korvauksen voi myös vaihtaa vapaa-aikaan. Sunnuntaityöstä sekä kirkollisesta juhlapäivästä ja esimerkiksi juhla-, itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehdystä työstä maksetaan kaksinkertainen palkka. Iltalisää maksetaan kello. 18-24:00 välisenä aikana tehdystä työstä kaikilta muilta päiviltä paitsi lauantailta. Aattoiltalisä, joka maksetaan loppiaisen aattona, kiirastorstaina, helatorstain aattona, juhannusaattona, pyhäinpäivän aattona, jouluaattona ja uudenvuodenaattona maksetaan kaikesta työstä, joka on tehty kello 18:00-24:00 aikana ja siihen sovelletaan samaa lisää kuin on lauantailisä. Lisää maksetaan myös vappu ja itsenäisyyspäivän aaltoilta. Lauantai lisää maksetaan 13:00-24:00 väliseltä ajalta palkkaliitteen mukaisesti. Yö lisää maksetaan 00:00-06:00 tehdystä työstä myymälän aukioloajoista riippumatta. Tämä lisä voidaan sopia myös kiinteäksi kuukausikorvaukseksi työn ollessa myymälän sulkemisen jälkeen tapahtuvaa tavanomaista lopettamistyötä. Yö lisää ei makseta sunnuntaiyönä tai muina juhlapäivien öinä. Muita lisiä kaupanalan työehtosopimuksessa ovat vastuulisät, inventaarilisät, myymälänhoitajan sijaisuuden lisät, kylmä ja pakkashuonelisät, hälytys raha ja muut erikoislisät. Varastotyöntekijöille ja konttorityöntekijöille on määritelty erilliset lisien ehdot. Myös siivoojilla on omat erikoisjärjestelynsä lisien maksua varten ja siivoojilla maksetaan 18-22 ajalta iltalisää sekä 22:00-06:00 ajalta yö lisää.

Ruokatauot sekä kahvitauot kaupan alalla

Jos säännöllinen työaika on yli seitsemän tuntia, on työntekijällä oikeus tunnin mittaiseen ruokataukoon. Paikallisesti sopimalla voidaan ruokatauko lyhentää puoleen tuntiin tai poistaa kokonaan, jolloin työntekijä voi ruokailla työajalla. Jos esteetön poistuminen työpaikalta on mahdollista, ei ruoka-tauko kuulu työaikaan. Jos työpäivän pituus on alle neljä tuntia, ei siihen sisälly kahvitaukoa. Sen ollessa neljästä tunnista kuuteen tuntiin kestoinen siihen sisältyy yksi kahvitauko ja yli kuuden tunnin vuoroissa kahvitaukoja kuuluu kaksi tai työstä riippuvaisesti kahvitauko voi olla yksi pidennetty sellainen.