Suomi on useaan kertaan rankattu erääksi parhaimmista maista asua ja elää – eikä syyttä. Suomessa ovat lukuisat asiat todella hyvin, jos vertaa moniin muihin maihin, emmekä ehkä tule aina ajatelleeksi sitä, jos olemme syntyneet täällä. Voisi jopa sanoa, että pidämme monia sellaisia asioita itsestäänselvyyksinä, joita isossa osassa maailmaa vain haikaillaan tapahtuvaksi omassa maassa. Näitä ovat muun muassa terveydenhuolto, koulutus ja työttömyysturva. Voimme näiden lakiin perustuvien etujen lisäksi nauttia myös esimerkiksi kauniista, puhtaasta luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, suhteellisen hyvästä turvallisuudesta ja vaikkapa sananvapaudesta. Viimeksi mainittu ei nimittäin ole itsestäänselvyys monessakaan maassa. Suomessa moni asia on taattu perustuslaissa, ja hienoa on se, että nämä asiat toteutuvat myös käytännön elämässä. Lähdetäänpä katsomaan minkälaisia etuja ovat terveydenhuolto, koulutus ja työttömyysturva Suomessa.

Terveydenhuolto Suomessa

Terveydenhuolto on Suomessa jaettu julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Julkista terveydenhuoltoa saa kunnallisissa terveyskeskuksissa ja aluesairaaloissa, joissa keskitytään terveydenhoidollisiin rutiiniasioihin. Yliopistosairaaloissa on sitten erikoissairaanhoidon tietämys. Suomessa on sairausvakuutusjärjestelmä, jossa kansalaisilta kerätään sairausvakuutusmaksua veroluonteisesti, jolloin maksuun osallistuvat palkkaverotuksen yhteydessä sekä työnantaja että työntekijä. Näin yksittäisen ihmisen kohdalla esimerkiksi vakavakin sairastuminen ei johda henkilökohtaiseen konkurssiin sairaudesta johtuvien kulujen vuoksi. Jokainen Suomessa asuva ihminen, kansalaisuudesta riippumatta, on vakuutettu syntymästään asti sairauksien, raskauden ja synnytyksen varalta. Tämä on osa lakisääteistä sosiaaliturvaa. Tämän tarkoitus on tosiaan taata kaikille asianmukainen hoito varallisuudesta riippumatta ja antaa taloudellinen turva sairauden aikana. Näistä korvauksista huolehtii Suomessa kansaneläkelaitos KELA, ja se koskee kaikkia Suomessa olevia henkilöitä, joilla on Väestörekisterikeskuksen myöntämä henkilötunnus. On todella hienoa, että maassamme on tällainen lakiin perustuva etu ja turva; kenenkään ei tarvitse miettiä sairauden tai onnettomuuden yllättäessä ensimmäisenä näitä rahaan ja maksamiseen liittyviä asioita, vaan voi keskittyä hoitoon.

Koulutus Suomessa

Koulutusjärjestelmän runkona meillä on kaikille pakollinen, yleissivistävä ja ilmainen yhdeksänvuotinen peruskoulu, joka aloitetaan sinä vuonna, kun täytetään seitsemän vuotta. Sen suorittamisen jälkeen voi valita ammatillisen oppilaitoksen ja lukion välillä. Lukiokoulutus johtaa sitten korkeakoulutukseen, joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Periaatteessa Suomessa ei ole koulupakkoa, vaan oppivelvollisuus; vanhemmat ovat velvollisia joko laittamaan lapsensa osallistumaan peruskoulutukseen tai hoitamaan koulutuksen jollain muulla tapaa, esimerkiksi kotikoulussa. Käytännössä varmasti ehdottomasti suurin osa suorittaa peruskoulutuksen ihan tavallisessa koulussa. Eräs lakisääteinen etu, jonka koulussa jokainen oppilas saa, on kouluruokailu. Vuodesta 1948 lähtien kaikki oppilaat, sosiaalisesta asemasta riippumatta, ovat saaneet ilmaisen lounaan koulupäivän aikana; kouluruokailu tässä laajuudessa on harvinaista maailmalla.

Suomen koulutuksen taso on myös erinomainen. PISA-ohjelmassa, joka tutkii OECD-maissa koulutuksen tilaa ja tuloksia monipuolisella tavalla, Suomi on pärjännyt hyvin, sijoittuen yleensä kärkikaartiin. Myös suhteellisen iso osa väestöstä hankkii meillä korkeakoulutuksen, eikä sen hankkiminen vaadi kymmenien tuhansien eurojen lukukausimaksujen maksamista, vaan itse koulutus on maksutonta. Tämä on myös yksi etu mistä saamme Suomessa nauttia!

Työttömyysturva Suomessa

Meistä aika moni on nähnyt dokumentteja siitä, mitä tapahtuu monessa maassa ihmisille, jotka jostain syystä joutuvat työttömiksi. Monesti valitettava seuraus on myös asunnottomaksi köyhäksi päätyminen ja elämänhallinnan menettäminen. Suomessa on onneksi lakisääteinen työttömyysturvajärjestelmä, jolloin työttömäksi joutuneelle taataan kohtuullinen taloudellinen toimeentulo työttömyyden aikana, siis elämän perusedellytysten ja elinkustannusten kattaminen. Jotta nämä etuudet saa, pitää olla rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi. Käytännössä työttömyysturvajärjestelmä tarjoaa sellaisia etuuksia kuin työmarkkinatuki, peruspäiväraha, työttömyyseläke tai vaikka koulutuspäiväraha, riippuen muun muassa henkilön iästä ja työelämän pituudesta. Kaikista näistä lakisääteisistä etuuksista, mitä olemme käyneet läpi, käydään jatkuvasti keskustelua eri foorumeilla, niin eduskunnassa, työelämässä kuin kansalaisten kahvipöytäjutusteluissa. Mutta ehkä voimme olla yhdestä asiasta samaa mieltä: Suomessa on loppujen lopuksi oikein hyvä elää!

Työttömyysturva Suomessa
Työttömyysturva Suomessa