Suomi tunnetaan maailman onnellisimpana maana, jossa kansalaiset nauttivat hyvinvointivaltion eduista. Koulutus on ilmaista korkeakouluihin asti, samoin terveydenhuoltopalveluista ei tarvitse maksaa kuin terveyskeskusmaksu. Lisäksi kansalaisia kohdellaan hyvin myös vaikeissa elämäntilanteissa, sillä Suomessa maksetaan paljon erilaisia tukia.

Suomeen muuttaminen voi houkutella monia ulkomaalaisia eri syistä. Suomessa on tilastojen mukaan myönnetty vuonna 2016 yli 39 000 oleskelulupaa ja suurin syy muuttaa Suomeen oli perhe. Työ oli opiskelun jälkeen neljänneksi suurin syy muuttamiseen. Eniten Suomeen muutettiin Virosta ja Venäjältä.

Riippuen siitä, mikä on syynä Suomeen muuttamisella, tulee jokaisen uuden tulokkaan aina rekisteröityä Suomeen. Myös EU-kansalaisten odotetaan ilmoittavan oleskelupaikastaan. Suomeen muuttavat ulkomaalaiset ovat isolta osaltaan työikäisiä. Suomeen voidaan muuttaa opiskelun ja työn vuoksi myös pakoon oman maan tilannetta. Paluumuuttajat lasketaan mukaan näihin tilastoihin.

Maahanmuuttoprosessi on tehty mahdollisimman sujuvaksi. Kuten jokaisessa maassa, myös Suomen virastoista löytyy kipukohtia, mutta jos niitä osaa ennakoida, voi välttyä pitkältä ja haastavalta paperityöltä. Helpointa on muuttaa Suomeen EU-kansalaisena. Maahanmuuttovirasto on jokaisen maahanmuuttajan paras tiedonlähde.

EU-kansalaisen muutto Suomeen

Maahanmuuttoprosessi on helpoin, jos saavut joko yhdestä Euroopan unionin tai Pohjoismaan valtiosta, Sveitsistä tai Liechtensteinista ja olet jonkin näistä maan kansalainen. Ensimmäisen kolmen kuukauden ajan voit työskennellä ja oleskella Suomessa ilmoittamatta mitään.

EU-kansalaisen muutto Suomeen
EU-kansalaisen muutto Suomeen

Kuten matkustaessa aina, tulee mukana olla kuitenkin voimassa oleva passi tai henkilökortti. Pidäthän huolen siitä, että maksat verot myös oikeaan paikkaan, mikäli tulet tekemään töitä. Verotiedoista lisää tietoa antaa oman maasi verotoimisto sekä Suomessa Verohallinto.

Mikäli päätät jäädä Suomeen pidemmäksi aikaa kuin kolmeksi kuukaudeksi, tulee sinun rekisteröityä. Rekisteröinti on käytännössä ilmoitus, jossa vahvistetaan oleskeluluvan voimassaolo. Kolmen kuukauden aika lasketaan aina yhtäjaksoisesta oleskelusta, eli mikäli olet vuodessa yhteensä kolme kuukautta Suomessa, mutta vietät aikaa välillä muualla, ei rekisteröintiä tarvitse tehdä.

Rekisteröinti voidaan tehdä sähköisesti tai paperihakemuksella. Maahanmuuttovirasto kertoo verkkosivuillaan prosessin melko tarkasti ja sitä seuraamalla pystyy hyvin ymmärtämään rekisteröinnin kulun. Maahanmuuttovirasto tekee lopullisen päätöksen oleskeluluvasta, mutta jos ehdot on täytetty, lupa myönnetään melko nopeasti.

EU:n ulkopuolisten valtioiden kansalaisen muutto Suomeen

Euroopan unioni helpottaa maahanmuuttoa Suomeen, mutta myös muista maista voi muuttaa asumaan joko väliaikaisesti tai pysyvästi, kunhan tietyt edellytykset on täytetty. Oleskelulupa haetaan aina itselle henkilökohtaisesti, eikä sitä haeta esimerkiksi puolisolle. Oleskeluluvan tarvitsee aina, kun oleskelee Suomessa yli 90 päivää. Oleskelun syyllä ei ole merkitystä.

Oleskelulupaa haetaan myös Maahanmuuttovirastosta ja riippuen siitä, minkälaista oleskelulupaa on hakemassa, voi hakemuksen käsittelyssä mennä pitkään. Kannattaa siis aloittaa hakemisprosessi mahdollisimman aikaisin, jotta oleskelulupa ei pääty kesken kaiken. Hakemisprosessi ei pidennä loppuvaa oleskelulupaa.

Mikäli haetaan ensimmäistä oleskelulupaa, tulee täyttää tietyt edellytykset. Sellaisia ovat muun muassa se, että on voimassa oleva passi eikä henkilö ole määrätty maahantulokieltoon. Lisäksi edellytetään, että hakija ei vaaranna turvallisuutta tai järjestystä, eikä vaaranna kansanterveyttä. Ne pätevät jo oleskeluluvan saaneillekin.

Olennaisinta Suomeen muutossa joka tapauksessa on se, että mikä on syynä muutolle ja voitko ylläpitää itseäsi ja perhettäsi. Työperäistä muuttoa pidetään hyvänä ja samoin opiskelupaikan saaneille myönnetään oleskelulupia helpommin. Kannattaa siis hankkia aina jonkinlaiset verkostot ennen muuttoa, jotta pystyt elättämään itsesi ja perheesi. Tämä pätee sekä EU- että muiden maan kansalaisiin.

Suomeen muutossa voi käyttää myös erilaisia palveluita, joita tarjotaan niin yksityisesti kuin myös valtiollisesti. Valtion virastot antavat varmasti mielellään lisätietoa kaikenlaisissa muuttotilanteissa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa oleskeluluvallisella henkilöllä on muuttamassa perheenjäseniä Suomeen, kannattaa lupaprosessi käydä tarkkaan läpi.