Suomessa pysyvää oleskelulupaa ei voi saada vasta kuin olet asunut Suomessa yhtäjaksoisesti yli neljä vuotta ja olet tämän ajan ollut jatkuvalla oleskeluluvalla, jonka virallinen termi on A-lupa. Kun haet pysyvää oleskelulupaa Suomessa, on jatkuvan oleskeluluvan edellytykset oltava myös voimassa hakuhetkellä. Prosessi etenee niin, että ollessasi maassa jatkuvalla oleskelu luvalla ja mahdollisella jatkoluvalla tai esimerkiksi pakolaisen oleskeluluvalla, voit hakea pysyvää lupaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen kun neljän vuoden raja täyttyy. Hakemus pitää jättää silloin, kun vielä sen aikainen oleskelulupa on voimassa. Hakemusta ei hyväksytä jos mikään oleskelulupa ei ole enää voimassa.

Pysyvää oleskelulupaa haetaan sähköisessä asiointipalvelussa tai paperihakuna. Sähköinen palvelu toimii Enter Finland palvelun kautta. Tarvittavien liitteiden ja asiakirjojen tuominen hakemukseen, henkilöllisyyden todentaminen ja sormenjälkien otto tapahtuu Maahanmuutto virastossa, jossa tulet myös maksamaan hakemuksesi maksut. Hakemuksen käsittely alkaa sen jälkeen kun tarvittavat asiakirjat on liitetty hakemukseen ja maksu on hoidettu. Minkään oleskelulupien maksuja ei palauteta, vaikka oleskelulupaa ei myönnettäisi. Sisäministeriön määräämät maksut perustuvat asetukseen ja sen mukaisesti ensimmäisen oleskeluluvan hakemuksen maksu on sähköisesti haettuna neljäsataa kaksikymmentä euroa ja paperihakemuksella maksu on viisikymmentä euroa korkeampi kuin sähköisesti haettuna. Jos oleskelulupaa hankitaan opiskelua varten on ensimmäisen oleskeluluvan maksu pienempi, sähköisesti haettuna kolmesataa euroa. Ala-ikäisen hakijan maksu sähköisenä on vieläkin alhaisempi. Jatkolupa jokaisessa tapauksessa on saman hintainen eli kaksisataa euroa, oli hakemus jätetty sähköisesti tai paperiversiona ja pysyvää oleskelulupaa haettaessa hakemuksen käsittelymaksu on ainoastaan tällä hetkellä sata kahdeksankymmentä euroa. Maksut muista palveluista ja matkustusasiakirjoista löytyvät Suomen Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Oleskelu-lupa Erikoistapauksissa Maksutta

On säädelty tapauksia, joissa hakemuksen voi jättää maahanmuuttovirastolle maksutta. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi ulkomaalaisen pakolaisen määräaikaisen luvan hakeminen, kansainvälistä suojelua hakevan eli turvapaikanhakijan lupa hakemus, ihmiskaupan uhrin, perheväkivalta uhrin, todistajan suojelu ohjelmassa olevan, ulkomaalaislain mukaisen ulkomaalaisen luvat sekä muun muassa ulkomaan edustajien myönnettävien lupien hakemuksessa. Uudella-Seelannilla ja Suomella on viisumivapaus sopimus ja tästä syystä myös Uuden-Seelannin kansalaisilla on maksuton haku mahdollisuus.

Suomen Kansalaisuus

Pysyvän oleskeluluvan saaneella henkilöllä voi olla edellytykset saada Suomen kansalaisuus. Suomalaisen lapsi saa Suomen kansalaisuuden hakematta ja tapauksissa, missä Suomalaisella isällä syntyy lapsi ulkomailla avioliiton ulkopuolella on kansalaishakemus tehtävä itse. Kansalaisuutta voi hakea kuka vaan täysi-ikäinen Suomessa asuva suomenkieltä tai ruotsia tyydyttävästi puhuva ja kirjoittava henkilö, jonka henkilöllisyys on voitu selvittää luotettavasti. Verojen maksu, toimeentulon selvitys ja puhdas rikosrekisteri on kansalaisuuden edellytyksiä. Kansalaisuuteen vaaditaan, että olet asunut Suomessa riittävän pitkään kuitenkin usein vähintäänkin yli neljä vuotta. Kielitaitoa täytyy olla tai vastaavasti suomenkielisen viittomakielen (tai ruotsinkielisen viittomakielen) tyydyttävä osaaminen. Kielitaitoa varten tarvitset virallisen todistuksen. Hakemuksen jättämisen jälkeen voit varata maahanmuuttovirastoon ajan käyttäen sähköistä ajanvarausta tai voit vierailla virastossa aukioloaikojen puitteissa vuoronumerolla. Vaikka hakemus jätettäisiinkin sähköisesti on hakijan silti aina vierailtava virastossa asiakirjojen kanssa sekä hakemuksen maksujen kuittaamisessa ja henkilöllisyytensä todistamassa. Hakijalla on kolme kuukautta aikaa hakemuksen jättö päivästä alkaen käydä todistamassa henkilöllisyys ja jos hakemus on jätetty myös ala-ikäiselle lapselle, on lapsen oltava myös mukana todistamassa henkilöllisyyttään. Maahanmuuttovirasto auttaa hakijaa kysymyksissä ja tietoa kansalaisuuden hausta löytyy hyvin niin englanniksi kuin suomeksi eri verkkosivuilta ja palveluista. Maahanmuuttoviraston sivuilta sekä Enter Finland sivuilta löytyy kattavat tietopankit niin kansalaisuudesta kuin Suomeen muuttamisesta. Helsingin kaupungilla on myös oma verkkosivustonsa maahanmuuttajille, sivuston nimi on The Infopankki.