Koti » Laki » Parisuhteen Lakipykälät Osa 2

Parisuhteen Lakipykälät Osa 2

Edellisessä osiossa keskusteltiin ja pohdittiin parisuhteen määritelmää ja sen kuvausta sekä käytiin kimppuun parisuhteen tärkeimpään tukipilariin, turvallisuuteen. Lopullinen sanoma tuossa aiheessa on se, että kaikista parisuhteen pilareista ja lakipykälistä tärkein on turvallisuuden tunne. Turvattomuutta ei tarvitse parisuhteessa sietää ja kaikenlainen henkinen ja fyysinen väkivalta on täysin ulkona parisuhteesta. Jos sellaista joutuu kestämään, on ero tehtävä välittömästi ja vain henkisesti epätasapainoinen henkilö jää sellaiseen suhteeseen.

Parisuhteen Lakipykälät Osa 2

Turvallisuuden tunteen lisäksi perustuksiin suhteessa kuuluu rakastaminen, joka paremmin selitettynä onkin toisen ihmisen vapauden arvostamista, hänen arvojensa, mielipiteidensä ja maailmankuvan hyväksyntää ja kunnioitusta. Toista ihmistä ei voi rakastaa jos häntä ei hyväksy sellaisena kuin hän on. Hänen identiteettiänsä, luonteenpiirteitänsä ja ajatuksia. Toisen ihmisen muuttaminen tai toisen ihmisen muokkaaminen muunlaiseksi kertoo suhteessa suhteen perustuvan väärille arvoille ja tunnelukoille, eikä täten täytä hyvän parisuhteen määritelmiä. Parisuhteessa sinulla on täysi oikeus omiin tunteisiin ja niiden ilmaisuun. Ilmaisun mahdollisuuden puute ajaa suhteen pahaan jamaan. Jokaisella tulisi olla vapaus tunteiden ilmaisuun ja myös mielen muuttamiseen. Tämän lisäksi parisuhteen oikeuksiin tulee kuulua vapaus sanoa ei ja myös pyytää sitä mitä tarvitset. Suhteessa tulisi saada olla oma itsensä ja olla selittämättä tunteitasi, toimintaasi ja tarpeita sekä toiveitasi. Sinulla on oikeus tehdä virheitä ja olla epätäydellinen, sinun tulisi saada olla onnellinen, leikkiä, pitää hauskaa, saada anteeksi ja saada arvokasta kunnioitettavaa kohtelua osaksesi. Toisen huomioon ottaminen ja toisen tarpeiden ja tunteiden kuuntelu on tärkeää. Toisen kohtelu oikeudenmukaisesti ja toisen päätöksen kunnioitus pitäisi olla myös suhteen tukipilareita. Parisuhteessa toisen yksityisyyttä pitää kunnioittaa ja toiselta ei saa riistää vastuuta ja oikeutta tehdä omia päätöksiä. Toiselta ei voi alkaa myöskään vaatimaan kohtuuttomia ja tuki ja apu on tärkeää. Tässä on tunnelukkosi-kirjan mukaan kaikenlaisen parisuhteen velvollisuudet ja oikeudet. Toki erilaisia määritelmiä ja velvollisuuksia sekä oikeuksia löytyy mielin määrin, mutta peruspohja on milteipä sama. Arvostus ja kunnioitus, siitä lähtee lähes jokainen parisuhde, joka on valinnainen ja vapaasta tahdosta rakennettu ja on kahden tai useamman mielenterveydeltään terveen ja hyvinvoivat ihmisen yhtenäinen sopimus.

Miten tarkat pelisäännöt pitää sopia parisuhteelle?

 

Pelisääntöjä on hyvä keskustella läpi ennen parisuhteeseen ryhtymistä. Kaikki me emme ajattele samalla tavalla ja olemme jokainen yksilönä uniikkeja, itse ajattelevia olentoja, joiden pohdinnat ja ajatusmaailmat voi erota suuresti. Se, että emme ole tässä kirjoituksessa myöskään keskitetty pohdintaa siihen, mikä on kestävän parisuhteen taika, on tarkoituksen mukainen. Jonkinlaiset parisuhteet on tarkoitettu kestämään ja toiset taas väliaikaisia, tässäkin on otettu iso askel uuteen ja tuntemattomaan maailmaan. Nykyaikaisen parisuhteen ei tarvitse enää olla elinikäinen. Parisuhteeseen voi ryhtyä vaikkapa tarkoitus ei olisi olla maailman loppuun asti yhdessä. Silloin tämän pitää olla molemmin puolin selkeäsi esitetty tarkoitusperä, toisella pitää silloinkin olla oikeus muuttaa mieltään ja ilmaista sitä. Muitakin sovittuja pelisääntöjä ei voi kiveen kirjoittaa sillä parisuhde on elävä ja muuttuva suhde. Kun perusperiaatteet sekä parisuhteen universaalit tukipilari täyttyvät, on sen jälkeen mahdollista toimia ihan niin vapaasti kuin haluaa tai ihan niillä omilla pelisäännöillä mitä on sovittu. Kunhan ne on ilmaistu, selkeytetty ja tarkistettu, että molemmat osapuolet ovat niistä tietoisia ja ne hyväksynyt. Taas palataan siis parisuhteen määrityksiin. Keskustelu ja kommunikoinnin tärkeys korostuu ja sen avulla usein saavutetaankin kaikki muu suhteessa kuin suhteessa.

Miten tarkat pelisäännöt pitää sopia parisuhteelle?